شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی درآوریل 1973

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی درآوریل 1973

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در آوریل 1973

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

april1973

 

الویس در Veterans Memorial Coliseum، شهر فینیکس، آریزونا جنین روزی 22 آوریل 1973

22 آوریل 1973 : الویس در Veterans Memorial Coliseum، شهر فینیکس، آریزونا

 

الویس در مرکز کنوانسیون آناهایم، شهر آناهایم، کالیفرنیا 23 آوریل 1973

23 آوریل 1973 : در مرکز کنوانسیون آناهایم، شهر آناهایم، کالیفرنیا

 

الویس در مرکز کنوانسیون آناهایم، شهر آناهایم، کالیفرنیا چنین روزی 24 آوریل 1973

24 آوریل 1973 : الویس در مرکز کنوانسیون آناهایم، شهر آناهایم، کالیفرنیا

 

الویس در میدان ورزشی بین المللی شهر سن دیگو کالیفرنیا چنین روزی 26 آوریل 1973

26 آوریل 1973 : الویس در میدان ورزشی بین المللی شهر سن دیگو کالیفرنیا

 

الویس در میدان ورزشی بین المللی شهر سن دیگو کالیفرنیا چنین روزی 26 آوریل 1973

26 آوریل 1973 : الویس در میدان ورزشی بین المللی شهر سن دیگو کالیفرنیا

 

الویس در Memorial Coliseum، شهر پورتلند،چنین روزی 27 آوریل 1973

27 آوریل 1973 : الویس در Memorial Coliseum، شهر پورتلند،

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top