شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها » عکس کنسرتها » عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در آوریل 1972

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در آوریل 1972

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در آوریل 1972

در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.

 

 

ap1972

 

 

 

 

الویس در تالار یادبود شهر بوفالو، نیویورک در چنین روزی 5 آوریل 1972

5 آوریل 1972 : الویس در تالار یادبود شهر بوفالو، نیویورک

 

الویس در دیتون، اوهایو چنین روزی 7 آوریل 1972

7 آوریل 1972 : الویس در دیتون، اوهایو

 

الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در مرکز ورزشی استوکلی دانشگاه تنسی، شهر ناکسویل تنسی چنین روزی 8 آوریل 1972

8 آوریل 1972 : الویس در اجرای ساعت 2:30 بعد از ظهر در مرکز ورزشی استوکلی دانشگاه تنسی، شهر ناکسویل تنسی

 

الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در مرکز ورزشی استوکلی دانشگاه تنسی، شهر ناکسویل تنسی چنین روزی 8 آوریل 1972

8 آوریل 1972 : الویس در اجرای ساعت 8:30 شب در مرکز ورزشی استوکلی دانشگاه تنسی، شهر ناکسویل تنسی

 

الویس در سالن بزرگ، همپتون، ویرجینیا چنین روزی 9 آوریل 1972 (ساعت 2:30)

9 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ، همپتون، ویرجینیا (ساعت 2:30)

 

الویس در سالن بزرگ، همپتون، ویرجینیا چنین روزی 9 آوریل 1972 (ساعت 8 شب)

9 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ، همپتون، ویرجینیا (ساعت 8 شب)

 

الویس در سالن بزرگ، همپتون، ویرجینیا چنین روزی 9 آوریل 1972 (ساعت 8 شب)

9 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ، همپتون، ویرجینیا (ساعت 8 شب)

 

الویس در سالن بزرگ، ریچموند، ویرجینیا چنین روزی 10 آوریل 1972

10 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ، ریچموند، ویرجینیا

 

الویس در سالن بزرگ، ریچموند، ویرجینیا چنین روزی 10 آوریل 1972

10 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ، ریچموند، ویرجینیا

 

الویس در مرکز اجتماعات، شهر رونوک، ویرجینیا چنین روزی 11 آوریل 1972

11 آوریل 1972 : الویس در مرکز اجتماعات، شهر رونوک، ویرجینیا

 

الویس در مرکز اجتماعات، شهر رونوک، ویرجینیا چنین روزی 11 آوریل 1972

11 آوریل 1972 : الویس در مرکز اجتماعات، شهر رونوک، ویرجینیا

 

الویس در سالن بزرگ نمایشگاه شهر ایندیاناپولیس، ایندیانا چنین روزی 12 آوریل 1972

12 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ نمایشگاه شهر ایندیاناپولیس، ایندیانا

 

الویس در سالن بزرگ شارلوت، کارولینای شمالی چنین روزی 13 آوریل 1972

13 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ شارلوت، کارولینای شمالی

 

الویس در سالن بزرگ شارلوت، کارولینای شمالی چنین روزی 13 آوریل 1972

13 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ شارلوت، کارولینای شمالی

 

الویس در سالن بزرگ شهر گرینزبورو، کارولینای شمالی در چنین روزی 14 آوریل 1972

 14 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ شهر گرینزبورو، کارولینای شمالی

 

الویس در سالن بزرگ شهر ماکن جورجیا در ساعت 8:30 چنین روزی 15 آوریل 1972

15 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ شهر ماکن جورجیا در ساعت 8:30

 

الویس در ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ یادبود سربازان کهنه کار در جکسون ویل، فلوریدا در چنین روزی 16 آوریل 1972

16 آوریل 1972 : الویس در ساعت 2:30 بعد از ظهر در سالن بزرگ یادبود سربازان کهنه کار در جکسون ویل، فلوریدا

 

الویس در ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان کهنه کار در جکسون ویل، فلوریدا در چنین روزی 16 آوریل 1972

16 آوریل 1972 : الویس در ساعت 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان کهنه کار در جکسون ویل، فلوریدا

 

 

الویس در سالن بزرگ تی. اچ بارتون شهر لیتل راک، آرکانزاس چنین روزی 17 آوریل 1972

17 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ تی. اچ بارتون شهر لیتل راک، آرکانزاس

 

الویس در سالن بزرگ تی. اچ بارتون شهر لیتل راک، آرکانزاس چنین روزی 17 آوریل 1972

17 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ تی. اچ بارتون شهر لیتل راک، آرکانزاس

 

 

الویس در Convention Center Arena، شهر سن آنتونیو، تگزاس در چنین روزی 18 آوریل 1972

18 آوریل 1972 : الویس در Convention Center Arena، شهر سن آنتونیو، تگزاس

 

الویس در Convention Center Arena، شهر سن آنتونیو، تگزاس در چنین روزی 18 آوریل 1972

18 آوریل 1972 : الویس در Convention Center Arena، شهر سن آنتونیو، تگزاس

 

الویس در سالن بزرگ تینگلی ، شهر آلبوکرکی، نیومکزیکو چنین روزی 19 آوریل 1972

19 آوریل 1972 : الویس در سالن بزرگ تینگلی ، شهر آلبوکرکی، نیومکزیکو

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top