شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » کنسرتها » اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1976

اطلاعات کنسرتهای الویس پریسلی در سال 1976

در اینجا اطلاعات تمامی کنسرتهایی که الویس پریسلی در سال 1976 اجرا کرده در اختیار شماست.

توجه : در طریق لینکهایی که در متن وجود دارد میتوانید به اطلاعات بیشتر و یا دانلود عکس یا برنامه مربوطه مرتبط شوید:

1976

1976

کنسرتهای مارس:

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در مارس 1976 کلیککنید:

march1976

17 مارس:  Freedom Hall Civic Center, Johnson City, Tennessee
18 مارس:March 18 1976 (Thursday) Freedom Hall Civic Center, Johnson City, Tennessee
19 مارس:March 19 1976 (Friday) Freedom Hall Civic Center, Johnson City, Tennessee
20 مارس:March 20 1976 (Saturday – Afternoon Show) Coliseum, Charlotte, North Carolina
20 مارس:March 20 1976 (Saturday – Evening Show) Coliseum, Charlotte, North Carolina
21 مارس:March 21 1976 (Sunday – Afternoon Show) Riverside Coliseum, Cincinatti, Ohio
21 مارس:March 21 1976 (Sunday – Evening Show) Riverside Coliseum, Cincinatti, Ohio
22 مارس:March 22 1976 (Monday) Kiel Auditorium, St. Louis, Missouri

کنسرتهای آوریل:

21 آوریل:April 21 1976 (Wednesday) Kemper Arena, Kansas City, Missouri
22 آوریل:April 22 1976 (Thursday) City Auditorium Arena, Omaha, Nebraska
23 آوریل:April 23 1976 (Friday) McNichols Arena, Denver, Colorado
24 آوریل:April 24 1976 (Saturday) Sports Arena, San Diego, California
25 آوریل:April 25 1976 (Sunday – Afternoon Show) Arena, Long Beach, California
25 آوریل:April 25 1976 (Sunday – Evening Show) Arena, Long Beach, California
26 آوریل:April 26 1976 (Monday) Coliseum, Seattle, Washington
27 آوریل:April 27 1976 (Tuesday) Coliseum, Spokane, Washington
30 آوریل:April 30 1976 (Friday – Opening Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
30 آوریل:April 30 1976 (Friday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada

کنسرتهای می:

1 می:May 1 1976 (Saturday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
1 می:May 1 1976 (Saturday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
2 می:May 2 1976 (Sunday – 10.00pm Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
3 می:May 3 1976 (Monday – 10.00pm Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
4 می:May 4 1976 (Tuesday – 10.00pm Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
5 می:May 5 1976 (Wednesday – 10.00pm Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
6 می:May 6 1976 (Thursday – 10.00pm Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
7 می:May 7 1976 (Friday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
7 می:May 7 1976 (Friday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
8 می:May 8 1976 (Saturday – Dinner Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
8 می:May 8 1976 (Saturday – Midnight Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
9 می:May 9 1976 (Sunday – 10.00pm Closing Show) High Sierra Room, Sahara Tahoe, Lake Tahoe, Nevada
27 می:May 27 1976 (Thursday) Athletic Center, Bloomington, Indiana
28 می:May 28 1976 (Friday) James W Hilton Coliseum, University Of Iowa, Ames, Iowa
29 می:May 29 1976 (Saturday) Myriad Convebtion Center Arena, Oklahoma City, Oklahoma
30 می:May 30 1976 (Sunday – Afternoon Show) Ector County Coliseum, Odessa, Texas
30 می:May 30 1976 (Sunday – Evening Show) Ector County Coliseum, Odessa, Texas
31 می:May 31 1976 (Monday) Municipal Auditorium, Lubbock, Texas

کنسرتهای ژوئن:

1 ژوئن:June 1 1976 (Tuesday) Community Center Arena, Tucson, Arizona
2 ژوئن:June 2 1976 (Wednesday) Grand Hall Civic Center, El Paso, Texas
3 ژوئن:June 3 1976 (Thursday) Tarrant County Convention Center, Fort Worth, Texas
4 ژوئن:June 4 1976 (Friday) Omni, Atlanta, Georgia
5 ژوئن:June 5 1976 (Saturday) Omni, Atlanta, Georgia
6 ژوئن:June 6 1976 (Sunday – Afternoon Show) Omni, Atlanta, Georgia
25 ژوئن:June 25 1976 (Friday) Memorial Auditorium, Buffalo, New York
26 ژوئن:June 26 1976 (Saturday – Afternoon Show) Civic Center, Providence, Rhode Island
26 ژوئن:June 26 1976 (Saturday – Evening Show) Civic Center, Providence, Rhode Island
27 ژوئن:June 27 1976 (Sunday – Afternoon Show) Landover Capital Center Arena, Largo, Maryland
27 ژوئن:June 27 1976 (Sunday – Evening Show) Landover Capital Center Arena, Largo, Maryland
28 ژوئن:June 28 1976 (Monday) Spectrum, Philadelphia, Pennsylvania
29 ژوئن:June 29 1976 (Tuesday) Coliseum, Richmond, Virginia
30 ژوئن:June 30 1976 (Wednesday) Coliseum, Greensboro, North Carolina

 

کنسرتهای جولای:

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در جولای 1976 کلیک کنید:

july-1976

1 جولای:July 1 1976 (Thursday) Hirsch Coliseum, Shreveport, Louisiana
2 جولای:July 2 1976 (Friday) Louisiana State Univ. Assembly Center, Baton Rouge, Louisiana
3 جولای:July 3 1976 (Saturday – Afternoon Show) Tarrant County Convention Center, Fort Worth, Texas
4 جولای:July 4 1976 (Sunday – Afternoon Show) Mabee Special Events Center, Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma
5 جولای:July 5 1976 (Monday) Mid-South Coliseum, Memphis, Tennessee
23 جولای:July 23 1976 (Friday) Freedom Hall, Louisville, Kentucky
24 جولای:July 24 1976 (Saturday – Afternoon Show) Civic Center, Charleston, West Virginia
24 جولای:July 24 1976 (Saturday – Evening Show) Civic Center, Charleston, West Virginia
25 جولای:July 25 1976 (Sunday) Onondaga War Memorial Auditorium, Syracuse, New York
26 جولای:July 26 1976 (Monday) Community War Memorial Auditorium, Rochester, New York
27 جولای:July 27 1976 (Tuesday) Onondaga War Memorial Auditorium, Syracuse, New York
28 جولای:July 28 1976 (Wednesday) Civic Center, Hartford, Connecticut
29 جولای:July 29 1976 (Thursday) Civic Center, Springfield, Massachusetts
30 جولای:July 30 1976 (Friday) Veterans Memorial Coliseum, New Haven, Connecticut
31 جولای:July 31 1976 (Saturday) Hampton Coliseum, Hampton Roads, Virginia

کنسرتهای آگوست:

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس درآگوست 1976 کلیک کنید:

aug-1976

1 آگوست: August 1 1976 (Sunday – Afternoon Show) Hampton Coliseum, Hampton Roads, Virginia
2 آگوست:August 2 1976 (Monday) Civic Center, Roanoke, Virginia
3 آگوست:August 3 1976 (Tuesday) Cumberland County, Memorial Auditorium, Fayetteville, North Carolina
4 آگوست:August 4 1976 (Wednesday) Cumberland County, Memorial Auditorium, Fayetteville, North Carolina
5 آگوست:August 5 1976 (Thursday) Cumberland County, Memorial Auditorium, Fayetteville, North Carolina
27 آگوست:August 27 1976 (Friday) Convention Center Arena, San Antonio, Texas
28 آگوست:August 28 1976 (Saturday – Afternoon Show) The Summit, Houston, Texas
29 آگوست:August 29 1976 (Sunday – Afternoon Show) Mobile Municipal Auditorium, Mobile, Alabama
29 آگوست:August 29 1976 (Sunday – Evening Show) Mobile Municipal Auditorium, Mobile, Alabama
30 آگوست:August 30 1976 (Monday) University Of Alabama Memorial Coliseum, Tuscaloosa, Alabama
31 آگوست:August 31 1976 (Tuesday) Coliseum, Macon, Georgia

کنسرتهای سپتامبر:

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس درسپتامبر 1976 کلیک کنید:

1976-jpgpic

1 سپتامبر: September 1 1976 (Wednesday) Coliseum, Jacksonville, Florida
2 سپتامبر:September 2 1976 (Thursday) Curtis-Hixton Auditorium, Tampa, Florida
3 سپتامبر:September 3 1976 (Friday) Bayfront Center, St. Petersburg, Florida
4 سپتامبر:September 4 1976 (Saturday – Afternoon Show) Civic Center Arena, Lakeland, Florida
4 سپتامبر:September 4 1976 (Saturday – Evening Show) Civic Center Arena, Lakeland, Florida
5 سپتامبر:September 5 1976 (Sunday) Mississippi State Fair Civic Center, Jackson, Mississippi
6 سپتامبر:September 6 1976 (Monday – Afternoon Show) Von Braun Civic Center, Huntsville, Alabama
6 سپتامبر:September 6 1976 (Monday – Evening Show) Von Braun Civic Center, Huntsville, Alabama
7 سپتامبر:September 7 1976 (Tuesday) Convention Center, Pine Bluff, Arkansas
8 سپتامبر:September 8 1976 (Wednesday) Convention Center, Pine Bluff, Arkansas

 

کنسرتهای اکتبر:

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در  اکتبر 1976 کلیک کنید:

oct1976

14 اکتبر:October 14 1976 (Thursday) Chicago Stadium, Chicago, Illinois
15 اکتبر:October 15 1976 (Friday) Chicago Stadium, Chicago, Illinois
16 اکتبر:October 16 1976 (Saturday) Duluth Arena, Duluth, Minnesota
17 اکتبر:October 17 1976 (Sunday) Metropolitan Sports Center, Minneapolis, Minnesota
18 اکتبر:October 18 1976 (Monday) Arena, Sioux Falls, South Dakota
19 اکتبر:October 19 1976 (Tuesday) Dane County Coliseum, Madison, Wisconsin
20 اکتبر:October 20 1976 (Wednesday) Notre Dame University Athletic & Convention Center,
21 اکتبر:October 21 1976 (Thursday) Wings Stadium, Kalamazoo, Michigan
22اکتبر:October 22 1976 (Friday) University Of Illinois Assembly Hall, Champaign, Illinois
23 اکتبر:October 23 1976 (Saturday) Coliseum, Richfield, Ohio
24 اکتبر:October 24 1976 (Sunday) Roberts Stadium, Evansville, Indiana
25 اکتبر:October 25 1976 (Monday) Memorial Coliseum, Fort Wayne, Indiana
26اکتبر:October 26 1976 (Tuesday) University Of Ohio, Dayton, Ohio
27 اکتبر:October 27 1976 (Wednesday) Southern Illinois University Arena, Carbondale, Illinois

کنسرتهای نوامبر:

ویدیو کنسرتهای الویس در نوامبر 1976 کلیک کنید:

november-1976

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در  نوامبر 1976 کلیک کنید:

nov1976

24 نوامبر:November 24 1976 (Wednesday) Centennial Coliseum, Reno, Nevada
25 نوامبر:November 25 1976 (Thursday) University Of Oregon McArthur Court, Eugene, Oregon
26 نوامبر:November 26 1976 (Friday) Memorial Coliseum, Portland, Oregon
27 نوامبر:November 27 1976 (Saturday) University Of Oregon McArthur Court, Eugene, Oregon
28 نوامبر:November 28 1976 (Sunday) Cow Palace, San Francisco, California
29 نوامبر:November 29 1976 (Monday) Cow Palace, San Francisco, California
30 نوامبر:November 30 1976 (Tuesday) Convention Center, Anaheim, California

 

کنسرتهای دسامبر:

ویدیو کنسرتهای الویس در دسامبر 1976 کلیک کنید:

december-1975

برای دیدن عکس و اطلاعات فارسی کنسرتهای الویس در دسامبر 1976 کلیک کنید:

dec1976

2 دسامبر:December 2 1976 (Thursday – Opening Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
3 دسامبر:December 3 1976 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
3 دسامبر:December 3 1976 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
4 دسامبر:December 4 1976 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
4 دسامبر:December 4 1976 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
5 دسامبر:December 5 1976 (Sunday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
6 دسامبر:December 6 1976 (Monday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
7 دسامبر:December 7 1976 (Tuesday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
8 دسامبر:December 8 1976 (Wednesday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
9 دسامبر:December 9 1976 (Thursday – 10.00pm Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
10 دسامبر:December 10 1976 (Friday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
10 دسامبر:December 10 1976 (Friday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
11 دسامبر:December 11 1976 (Saturday – Dinner Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
11 دسامبر:December 11 1976 (Saturday – Midnight Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
12 دسامبر:December 12 1976 (Sunday – Closing Show) Showroom, Las Vegas Hilton, Las Vegas, Nevada
27 دسامبر:December 27 1976 (Monday) Wichita State University, Henry Levitt Arena, Wichita, Kansas
28 دسامبر:December 28 1976 (Tuesday) Memorial Auditorium, Dallas, Texas
29دسامبر:December 29 1976 (Wednesday) Birmingham-Jefferson County Coliseum, Birmingham, Alabama
30 دسامبر:December 30 1976 (Thursday) Omni, Atlanta, Georgia
31 دسامبر:December 31 1976 (Friday) Civic Center Arena, Pittsburgh, Pennsylvania

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top