شما اينجا هستيد: Home » نوشته ها » خاطرات

خاطرات پرستار شخصی الویس پریسلی

خاطرات پرستار شخصی الویس از سالهای بودن با او لتیشیا کرک که بعدها پرستار شخصی الویس پریسلی شد، در دیکسی شهرستان اوبیون بزرگ شد ، در حدود هشت مایلی غرب یونیون سیتی و هشت مایلی شرق دریاچه رلفوت. وی در سال 1960 از دبیرستان دیکسی فارغ التحصیل شد و در مدرسه پرستاری سنت جوزف در ممفیس تحصیل کرد و در سال 1963 مدرک خود را گرفت. به مدت 38 سال ، لتیشیا هنلی کرک در مورد سالهای حضور با الویس پریسلی سکوت اختیار کرد. کرک ...

Read more
Scroll to top