شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها

ترجمه ترانه ها

A در اینجا لیست ترانه هایی که به فارسی ترجمه شده اند  میبینید. برای دسترسی به ترجمه روی نام هر یک کلیک کنید A House That Has Everything A Fool Such As I Almost All Shook Up After Loving You America the Beautiful A Mess Of Blues A Little Less Conversation An American Trilogy Are You Lonesome Tonight any You Want Me Anything That’s Part Of You And I Love You So Always On My Mind   B Big Boots Bitter They ...

Read more

Bitter They Are, Harder They Fall- ترجمه

Bitter They Are, Harder They Fall (اشکها)هر چه جگر سوز ترند سختر فرو می ریزند I told her to leave me alone به او گفتم که مرا تنها بگذارد That's what she's done, just what she's done و او چنین کرد , دقیقا چنین کرد And a house built for two, ain't a home خانه ای که برای دو نفر ساخته شده خانه نیست When it's lived in by one, one lonely one وقتی یک نفر تنها در آن زندگی میکند , یک (نفر) تنها یک (نفر) And I can no ...

Read more

Your Time Hasn’t Come Yet Baby

Your Time Hasn't Come Yet Baby   Your time hasn't come yet baby هنوز وقتش نرسيده عزيزم You gotta lot of dreams to go تو روياهاي زيادي داري Your time hasn't come yet baby هنوز وقتش نرسيده عزيزم But when it does your heart will know وقتي زمانش برسد تو خود خواهي فهميد You're gonna be a beautiful woman تو زن زيبايي خواهي شد Because you're such a beautiful child زيرا هم اکنون کودک زيبايي هستي And when you s ...

Read more

You’re The Only Star In My Blue Heaven

You're The Only Star In My Blue Heaven You're the only star in my blue heaven تو تنها ستاره بهشت آبی منی And I'm waiting just for you و من تنها در انتظار توام You're the only star in my blue heaven تو تنها ستاره بهشت آبی منی And in dreams your face I see و در رویاهای خویش چهره تو را میبینم Well you're the guiding light تو چراغ درخشان راهنمای منی That brightens up the night که شبهایم را روشنایی میبخشی And I ...

Read more

Your Cheatin’ Heart

Your Cheatin' Heart Your cheatin' heart will make you weep قلب فریبنده ات تو را به گریه خواهد انداخت You'll cry and cry and try to sleep تو گریه خواهی کرد و گریه و تلاش میکنی که بخوابی But sleep won't come the whole night through اما خواب در تمام شب به سراغت نمی آید Your cheatin' heart will tell on you قلب فریبنده ات به تو ندا خواهد داد * When tears come down like fallin' rain وقتی اشکها به سان قطرات باران ...

Read more
Scroll to top