شما اينجا هستيد: Home » گالری عکسها (Page 4)

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در ژانویه 1971

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در ژانویه 1971 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 27 ژانویه 1971 : الویس در تالار نمایشات هیلتون ،لاس و گاس[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 27 ژانویه 1971 : الویس در تالار نمایشات هیلتون ،لاس و گاس[/caption] ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در ژانویه 1970

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در ژانویه 1970 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.       [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 26 ژانویه 1970 : الویس در تالار نمایشات هتل بین المللی ، لاس و گاس[/caption]     ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در دسامبر 1956

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در دسامبر 1956 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.     [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 15 دسامبر 1956 : آخرین اجرای الویس در برنامه Louisiana Hayride[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 15 دسامبر 1956 : آخرین اجرای الویس در برنامه Louisiana Hayride[/caption] ...

Read more

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در دسامبر 1976

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در دسامبر 1976 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.       [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 2 دسامبر 1976 : الویس در سالن نمایش هتل هیلتون شهر لاس وگاس[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 5 دسامبر 1976 :الویس در لاس وگاس[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 5 دسامبر 1976 :الوی ...

Read more

عکسهای کنسرت الویس پریسلی در دسامبر 1975

عکسهای کنسرتهای الویس پریسلی در دسامبر 1975 در زیر هر عکس توضیحات مربوط به آن کنسرت نوشته شده است.       [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 2 دسامبر 1975 : الویس در سالن نمایش هتل هیلتون شهر لاس وگاس[/caption]   [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 31 دسامبر 1975 : الویس در silverfome پونتیاک ،میشیگان[/caption] ...

Read more
Scroll to top