شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » B » Blue Moon of Kentucky

Blue Moon of Kentucky

blue-moon-of-kentucky

Blue Moon of Kentucky

Blue moon, blue moon, blue moon,
keep shining bright.
Blue moon, keep on shining bright,
You’re gonna bring me back my baby tonight,
Blue moon, keep shining bright.

I said blue moon of Kentucky
keep on shining,
Shine on the one that’s gone and left me blue.
I said blue moon of Kentucky
keep on shining,
Shine on the one that’s gone and left me blue.

Well, it was on one moonlight night,
Stars shining bright,
Wish blown high
Love said good-bye.

Blue moon of Kentucky
Keep on shining.
Shine on the one that’s gone and left me blue.

Well, I said blue moon of Kentucky
Just keep on shining.
Shine on the one that’s gone and left me blue.
I said blue moon of Kentucky
keep on shining.
Shine on the one that’s gone and left me blue.

Well, it was on one moonlight night,
Stars shining bright,
Wish blown high
Love said good-bye.

Blue moon of Kentucky
Keep on shining.
Shine on the one that’s gone and left me blue.

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Bill Monroe

تاریخ ضبط: 1954/07

این ترانه در جولای سال 1954 ضبط شده و به نخستین بار به صورت تک آهنگ منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

a-date-with-elvis

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1215
Scroll to top