شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » A » Are You Lonesome Tonight?

Are You Lonesome Tonight?

Are-You-Lonesome-Tonight-

Are You Lonesome Tonight?

Are you lonesome tonight?
آیا امشب غمگيني؟
Do you miss me tonight?
ایا امشب دلتنگ من هستي؟
Are you sorry we drifted apart?
آیا احساس تاسف میکنی که از هم جدا شدیم؟
Does your memory stray to a bright summer day
آیا آنروز روشن تابستانی را به یاد می آوری؟
When I kissed you and called you sweetheart?
که من بوسيدمت و تو را معشوقه خود نامیدم
Do the chairs in your parlour seem empty and bare?
آیا صندلیهای اتاقت خالی و بی روح به نظر می رسند؟
Do you gaze at your doorstep and picture me there?
آیا به آستانه در خیره میشوی و مرا آنجا ( در حال وارد شدن) تجسم میکنی؟
Is your heart filled with pain?
اگر قلبت مملو از درد است
Shall I come back again?
که ایا به سویت باز میگردم
Tell me dear, are you lonesome tonight?
به من بگو عزیزم ایا امشب تنهایی؟

***
(Spoken)
I wonder if you’re lonesome tonight
در حیرتم اگر امشب غمگيني
You know someome said that the world’s a stage
میدانی کسی میگفت که جهان ماننده صحنه بازیست
And each must play a part
و هر کسی نقش خود را ایفا میکند
Fate had me playing in love with you as my sweetheart
و سرنوشت خواسته که من نقش عاشق را بازی کنم و تو معشوقه من باشی
Act One was when we met
پرده اول وقتی بود که ما یکدیگر را ملاقات کردیم
I loved you at first glance
و من در نگاه اول عاشق تو شدم
You read your lines so cleverly and never missed a cue
تو نقشت را با هوشمندی خواندی و هرگز کلامی از آن را نادیده نگرفتی
Then came Act Two
آنگاه صحنه دوم فرا رسید
You seemed to change – you acted strange
گویی تو نقشت را تغییر دادی و به گونه ای عجیب بازی کردی!
And why, I’ve never known
و چرا؟ هر گز ندانستم
Honey you lied when you said you loved me
محبوبم تو به من دروغ گفتی وقتی که گفتی عاشق من هستی
And I had no cause to doubt you
و من هیچ دلیلی برای شک به تو نداشتم
But I’d rather go on hearing your lies
اما ترجیح میدهم که به شنیدن دروغهای تو ادامه بدهم
Than to go on living without you
تا آنکه بدون تو زندگی کنم
Now the stage is bare and I’m standing there
حالا صحنه خالی است و من آنجا ایستاده ام
With emptiness all around
و همه اطرافم خالی است
And if you won’t come back to me
و اگر خیال باز گشتن نداری
Then they can bring the curtain down
آنها مجبور میشوند پرده را پایین بیاورند

***
Is your heart filled with pain?
آیا قلبت مملو از درد است؟
Shall I come back again?
ایا میتوانم به سویت باز گردم؟
Tell me, dear, are you lonesome tonight?
عزیزم بگو آیا امشب غمگيني؟

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

__________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  Roy Turk and Lou Handman

تاریخ ضبط:  1960/04/03

این ترانه در تاریخ 3 ژوئیه  1960 ضبط گردید و به صورت تک آهنگ منتشر گردید.

همچنین ورژن لایو این ترانه در کنسرت در 1969 اجرا شده و در آلبوم in person منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

elvis-golden-records-volume-3

lp-one-live

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top