شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » W » Working On The Building

Working On The Building

Working On The Building

Working On The Building

I’m working on the building
It’s a true foundation
I’m holding up the blood-stained
Banner for my lord
Well I never get tired, tired, tired of working on the building
I’m going up to heaven to get my reward

I’m working on the building
It’s a true foundation
I’m holding up the blood-stained
Banner for my lord
Well I never get tired, tired, tired of working on the building
I’m going up to heaven oh yeah, to get my reward

I’m working on the building
It’s a true foundation
I’m holding up the blood-stained
Banner for my lord
Well I never get tired, tired, tired of working on the building
I’m going up to heaven oh yeah, to get my reward

I’m working on the building
It’s a true foundation
I’m holding up the blood-stained
Banner for my lord
Well I never get tired, tired, tired of working on the building
I’m going up to heaven oh yeah, to get my reward

I’m working on the building
It’s a true foundation
I’m holding up the blood-stained
Banner for my lord
Well I never get tired, tired, tired of working on the building
I’m going up to heaven oh yeah, to get my reward

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: W.O. Hoyle – Lillian Boulas

تاریخ ضبط:  1960/10/30

این ترانه در تاریخ 30 اکتبر 1960 ضبط گردید و آلبوم  His Hand In Mine  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

his-hand-in-mine

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top