شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » W » What Now My Love

What Now My Love

What Now My Love

What Now My Love

What now my love

اکنون بر سر عشقم چه می آید؟

now that you’ve left me

اکنون که تو مرا ترک کرده ای

How can I live through another day

چگونه میتوانم حتی یک روز به زندگی ادامه دهم

Watching my dreams turn into ashes

نظاره گر رویاهای خود هستم که به خاکستر بدل شده اند

And all my hopes, into bits of clay

و تمام امیدهایم به ذرات خاک

Once I could see, once I could feel

زمانی میتوانستم ببینم زمانی میتوانستم حس کنم

Now I am numb I’ve become unreal

اما کنون حس بودنم از بین رفته و هویت خود را از دست داده ام

I walk the night, oh without a goal

در امتداد شب بدون هدفی گام بر میدارم

Stripped of my heart, my soul

با قلب و روح تهی

What now my love

اکنون بر سر عشقم چه می آید

now that it’s over

اکنون که همه چیز به پایان رسیده

I feel the world closing in on me

احساس میکنم که دنیا به روی من بسته شده

Here come the stars

ستارگان آسمان فرو می ریزند

tumbling around me

و آشفته در اطرافم میچرخند

And there’s a sky where the sea should be

و جایی که باید دریا باشد آسمان میبینم

What now my love

اکنون بر سر عشقم چه می آید؟

now that you’re gone

اکنون که تو رفته ای

I’d be a fool

من دیوانه ای خواهم شد

to go on and on

که به راهش ادامه میدهد

No-one would care

هیچ کس اهمیتی نخواهد داد

no-one would cry

هیچ کس اشکی نخواهد ریخت

If I should live or die

چه من به زندگی ادامه دهم و چه بمیرم

What now my love

اکنون بر سر عشقم چه می آید

now there is nothing

اکنون که هیچ چیز باقی نمانده

Only my last good-bye
Only my last good-bye

به غیر از آخرین بدرود من

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: C. Sigman – G. Becaud

تاریخ ضبط: 1973/01/14

این ترانه  در تاریخ 14 ژانویه 1973 به صورت لایو در کنسرت هاوایی ضبط و در آلبومی به نامAloha from Hawaii Via Satellite منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

aloha-from-hawaii-via-satellite

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top