شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » W » Wear My Ring Around Your Neck

Wear My Ring Around Your Neck

Wear My Ring Around Your Neck

Wear My Ring Around Your Neck

 

* Won’t you wear my ring, up around your neck

نمی خواهی حلقه ام را دور گردنت بندازی؟

To tell the world, I’m yours by heck

که به همه دنیا بگی که من تا ابد مال توام

Let them see, your love for me

بذار همه ببینند که تو دوستم داری

And let them see by the ring around your neck.

و بذار از حلقه دور گردنت بفهمند

Won’t you wear my ring, up around your neck

نمی خواهی حلقه ام را بالا دور گردنت بندازی؟

To tell the world, I’m yours by heck

نمی خواهی حلقه ام را دور گردنت بندازی؟

Let them know, I love you so

بذار همه بفهمند چقدر دوستت دارم

And let them know by the ring around your neck

و بذار همه ببینند که تو دوستم داری

Well they say that going steady is not the proper thing

آره اونا میگن وفادار بودن ما به هم درست نیست

They say that we’re too young to know the meaning of a ring

اونا میگن ما جوونتر از اونیم که معنی یه حلقه رو بفهمیم

I only know I love you and that you love me too

من فقط میدونم که تو رو دوست دارم و تو منو دوست داری

So darling this is what I ask of you

پس عزیزم این چیزیه که من ازت میخوام

 

And let them know by my ring around your neck

و بذار از حلقه دور گردنت بفهمن

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Bert Caroll – Russell Moody

تاریخ ضبط:  1958/02/01

این ترانه در تاریخ 1 فوریه 1958 و به صورت تک آهنگ ضبط شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

50,000,000-Elvis-Fans-Can't-Be-Wrong

 

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top