شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Playing For Keeps-ترجمه

Playing For Keeps-ترجمه

Playing For Keeps
نواختن برای یادگاری

Playing For Keeps

I-I’m playin’ for keeps
من می نوازم برای یادگاری
This time it’s real
اینبار واقعی است
And I want you to know
و می خواهم تو بدانی
Exactly how I feel
که دقیقا چه احساسی دارم
I-I’m playin’ for keeps
من می نوازم برای یادگاری
For sure this time
این دفعه اطمینان دارم
And I won’t be happy
و خوشحال نخواهم بود
Un-until I know you’re mine
تا وقتی که بدانم تو از آن منی

* There have been others
دیگرانی بوده اند
That could love me true
که میتوانستند صادقانه دوستم بدارند
But no one else
اما هیچکس
Can thrill me like you do
همانند تو نمیتواند مرا به هیجان بیاورد
I-I’m playin’ for keeps
من می نوازم برای یادگاری
Oh love me too
آه همچنان دوستم بدار
Oh, don’t make me sorry
نگذار احساس تاسف کنم
That I fell in love with you
که عاشق تو شده ام

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Playing-For-Keeps

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1206
Scroll to top