شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Loving You-ترجمه

Loving You-ترجمه

Loving You
دوست داشتن تو

Loving You

* I will spend my whole life throughLoving you
من تمام زندگی خود را وقف دوست داشتن تو خواهم کرد
just loving you
فقط دوست داشتن تو
Winter, Summer, Spring-time, too
زمستان تابستان و بهار
Loving you, loving you
دوست داشتن تو دوست داشتن تو
Makes no difference where I go
تفاوتی نمیکند که کجا بروم
or what I may do
و یا چه کنم
You know that I’ll always be loving you
تو خودت می دانی که من همواره تو را دوست خواهم داشت
Just you …….
فقط تو
** If I’m seen with someone new
اگر با ناشناسی دیده شده ام
Don’t be blue, don’t you be blue
غمگین مباش غمگین مباش
I’ll be faithful I’ll be true
من وفادار خواهم ماند من صادق خواهم ماند
Always true, true to you
همیشه صادق به تو
There is only one for me, and you know who
برای من فقط یک نفر وجود دارد و تو خود می دانی چه کسی
You know that I’ve always been loving you
تو خودت می دانی که من همواره تو را دوست خواهم داشت

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Loving-You

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1347
Scroll to top