شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Love Me Tender-ترجمه

Love Me Tender-ترجمه

Love Me Tender

عاشقانه دوستم داشته باش

 

Love Me Tender
Love me tender, love me sweet,

عاشقانه دوستم بدار ملیحانه دوستم بدار

Never let me go.

هر گز مگذار که بی تو بروم

You have made my life complete,

این تویی که زندگی مرا کمال بخشیده ای

And I love you so.

و از این روست که دوستت دارم

* Love me tender, love me true,

عاشقانه دوستم بدار صادقانه دوستم بدار

All my dreams fulfill.

که تمام رویاهایم به تحقق بپیوندد

For my darlin’ I love you,

چرا که دوستت دارم محبوب من

And I always will.

و همواره دوستت خواهم داشت

Love me tender, love me long,

عاشقانه دوستم بدار جاودانه دوستم بدار

Take me to your heart.

مرا در قلب خود بپذیر

For it’s there that I belong,

چرا که آنجاست که به آن تعلق دارم

And we’ll never part.

و هرگز ترک نخواهم نکرد

* Repeat
تکرار

Love me tender, love me dear,

عاشقانه دوستم بدار مشتاقانه دوستم بدار

Tell me you are mine.

به من بگو که از آن منی

I’ll be yours through all the years,

که من در امتداد سالها از آن تو خواهم بود

Till the end of time.
تا ابد

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Love-Me-Tender

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1347
Scroll to top