شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Love Letters- ترجمه

Love Letters- ترجمه

Love Letters
نامه های عاشقانه

Love Letters

Love letters straight from your heart

نا مه های عاشقانه ای که از اعماق قلبت بر خواسته

Keep us so near while apart

ما را چه نزدیک نگه می دارد در روزهای جداییمان
I’m not alone in the night

با فرا رسیدن شب دیگر تنها نیستم

When I can have all the love you write

اکنون که می توانم عشق مکتوب تو را با خود داشته باشم

* I memorize every line

سطر سطر آنها را به خاطر می سپارم

And I kiss the name that you sign

نام و امضای تو را میبوسم

And darling then I read again right from the start

و عزیزم از کلام اول آنها را می خوانم

Love letters straight from your heart

نا مه های عاشقانه ای که از اعماق قلبت بر خواسته

 

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Love-Letters

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1341
Scroll to top