شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Lonely Man-ترجمه

Lonely Man-ترجمه

Lonely Man

مرد تنها

Lonely Man

 

It’s a lonely man

این است مرد تنها

Who wanders all around

که همه جا مات و مبهوت است

It’s a lonely man

این است مرد تنها

Who roams from town to town

که از شهری به شهر دیگر سرگردان است

Searchin’, always searchin’

در حال جستجو است همیشه در حال جستجو است

For something he can’t find

برای چیزی که نمی تواندپیدا کند

Hopin’, always hopin’

امیدوار است همیشه امیدوار

That some day fate will be kind

که روزی سرنوشت مهربان خواهد شد

It’s a lonely man

این است مرد تنها

Who travels all alone

که به تنهایی سفر میکند

When he has no one

وقتی که او هیچ کس را ندارد

That he can call his own

که بتواند آنم را برای خود بنامد

* Always so unhappy

همیشه بسیار غمگین است

Takin’ shelter where he can

هر جا که بتواند پناه می برد

Here I am

من اینجا هستم

Come meet a lonely, lonely man

بیا به ملاقات مرد تنهای تنها

Here I am

من اینجا هستم

Come meet a lonely, lonely man

بیا به ملاقات مرد تنهای تنها

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید
کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Lonely-Man

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1335
Scroll to top