شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Let’s Forget About The Stars-ترجمه

Let’s Forget About The Stars-ترجمه

Let’s Forget About The Stars

به حرف ستارگان گوش فرا نده

Lets Forget About The Stars
If you let the stars keep telling you

اگر اجازه دهی که ستارگان به تو بگویند
Who to love and not to love

که چه کسی را دوست بداری و چه کسی را نه
You may never find contentment for your heart

هر گز رضایت قلب خویش را جلب نخواهی کرد
You could go unloved forever and darling that means never

و تا ابد تنها خواهی ماند عزیزم تا ابد
Surrender to love, … let’s forget about the stars
تسلیم عشق شو…به حرف ستارگان گوش فرا نده
You say the stars have promised you true love ten thousand times

تو می گویی که ستارگان هزاران بار قول عشق صادق را به تو داده اند
But here you are with a broken heart and mind

لیک اکنون با قلب شکسته و مشوش اینجایی
I can tell you want to love me from the beating in your heart

و می توانم ار تپش قلبت بفهمم که می خواهی دوستم داشته باشی
Surrender to love, … let’s forget about the stars
تسلیم عشق شو…به حرف ستارگان گوش فرا نده
Let’s forget about the stars, come follow me my love

به حرف ستارگان گوش فرا نده به دنبال من بیا عشق من
To a world just like the world that you’ve been dreaming of

به دنیایی همانند آن که رویایش را در سر داشتی
Let’s not wait too long for something might go wrong

نگذار زیاد منتظر بمانیم چرا که شاید اتفاق شومی در راه باشد
Surrender to love, … let’s forget about the stars

تسلیم عشق شو…به حرف ستارگان گوش فرا نده
Let’s forget about the stars
Let’s forget about the stars
Let’s forget about the stars
به حرف ستارگان گوش فرا نده

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

Let's-Forget-About-The-Stars

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1255
Scroll to top