شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » I’m Countin onYou-ترجمه

I’m Countin onYou-ترجمه

I’m Countin onYou

من به کمک تو اعتماد دارم

All the words that I let her know

همه کلماتی را که می دانم

Still could not say

هنوز نمیتوانند بگویند

How much I need you so in every way

چقدر به تو از هر جهت نیازمندم

I hope you will guide me

امیدوارم که مرا راهنمایی کنی

As only you can do

زیرا فقط تو قادر به انجام این کار هستی

Hold my hands down beside me

دستم را بگیر کنارم بایست

I’m counting on you

من به کمک تو اعتماد دارم

I’m counting on you dear

من به کمک تو اعتماد دارم عزیزم

From the dawn of each day

از طلوع هر روز

To always come through dear

عزیزم همیشه به حقیقت می پیوندند

In your kind lovin’ way

عشق مهربان تو

If you knew just how deeply

اگر تو میدانستی که چقدر عمیق

I feel things you do

آنچه را که انجام میدهی حس میکنم

Then you know how completely

سپس خواهی دانست که چقدر به کمک تو اعتماد میکنم

I’m counting on you

من به کمک تو اعتماد دارم

I’m counting on you dear

من به کمک تو اعتماد دارم عزیزم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

I'm-Countin'-On-You

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1324
Scroll to top