شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Don’t Leave Me Now-ترجمه

Don’t Leave Me Now-ترجمه

Don’t Leave Me Now
اکنون مرا ترک نکن

Don't-Leave-me-now
Don’t leave me now (Don’t leave me now)
اکنون مرا ترک مکن
Now that I need you (Ooh ooh ooh ooh)
اکنون که به تو نیاز دارم
How blue and lonely I’d be
چقدر غمگین تنها خواهم بود
If you should say we’re through (Don’t say we’re through)
اگر تو بگویی که همه چیز تمام شده
Don’t break my heart (Don’t break my heart)
قلب من را نشکن
This heart that loves you (Ooh ooh ooh ooh)
قلبی که تو را دوست دارد
There’d just be nothin’ for me
چیزی برایم باقی نخواهد ماند
If you should leave me now (Don’t leave me now)
اگر تو اکنون ترکم کنی
What good is dreamin’ (dreamin’)
رویا پردازی چقدر خوب است
If I must dream all alone by myself?
اگر من باید به تنهایی و برای خودم رویا ببینم
Without you darlin’ (darlin’)
بدون تو عزیزم
My arms would gather dust
آغوش من خاک خواهد خورد!
Like a book on a shelf
مانند کتابی به روی طاقچه
Come to these arms (Come to these arms)
به این آغوش (من) بیا
These arms that need you (Ooh ooh ooh ooh)
آغوشی که به تو نیاز دارد
Don’t close your eyes to my plea
چشمانت را به روی تاضای من نبند
Don’t leave me now (Don’t leave me now)
اکنون مرا ترک نکن
Don’t close your eyes to my plea
چشمانت را به روی تاضای من نبند
Oh don’t you leave me now (Don’t you leave me now)
تو اکنون مرا ترک نکن

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

dont-leave-me-now

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1347
Scroll to top