شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Blue Hawaii-ترجمه

Blue Hawaii-ترجمه

Blue Hawaii
هاوایی آبی

Blue-Hawaii

Night and you and blue Hawaii
شب و تو و هاوایی آبی
The night is heavenly
شب بهشتی است
And you are heaven to me
و تو برای من مثل بهشت می مانی
Lovely you and blue Hawaii
تو دوستداشتی هستی و هاوایی آبی
With all this loveliness
با اینهمه دوستداشتی ها
There should be love
عشق حتما وجود دارد
Come with me while the moon is on the sea
با من بیا درحالیکه ماه روی دریاست
The night is young and so are we
(اوایل شب است)شب جوان است و ما نیز چنین هستیم
So are we
چنین هستیم
Dreams come true in blue Hawaii
رویا ها به حقیقت خواهد پیوست در هاوایی آبی
And mine could all come true
و همه رویاهای من به حقیقت خواهند پیوست
This magic night of nights with you
در شبی جادویی از شبهایی که با تو بوده ام
Come with me while the moon is on the sea (the moon is on the sea)
با من بیا درحالیکه ماه روی دریاست
The night is young and so are we
(اوایل شب است)شب جوان است و ما نیز چنین هستیم
So are we
چنین هستیم
Dreams come true in blue Hawaii
رویا ها به حقیقت خواهد پیوست در هاوایی آبی
And mine could all come true
و همه رویاهای من به حقیقت خواهند پیوست
This magic night of nights with you
در شبی جادویی از شبهایی که با تو بوده ام

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

blue-hawaii

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1344
Scroll to top