شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Anyway You Want Me-ترجمه

Anyway You Want Me-ترجمه

 

(Anyway You Want Me (That’s How I Will Be

هرطور که تو مرا بخواهی (من آنگونه واهم بود)

Anyway-You-Want-Me

I’ll be as strong as a mountain
من چون یک کوه قوی خواهم بود
Or weak as a willow tree
یا ضعیف همچون یک درخت بید
Anyway you want me
هر آنگونه که تو مرا بخواهی
Well, that’s how I will be
من همانگونه خواهم بود
I’ll be as tame as a baby
من مثل یک کودک رام خواهم بود
Or wild as the raging sea
یا وحشی مثل دریای خروشان
Anyway you want me
هر آنگونه که تو مرا بخواهی
Well, that’s how I will be
من همانگونه خواهم بود
In your hands my heart is clay
قلب من در دستان تو بسام موم است
To take and mold as you may
تا به هر شکلی خواستی در آید
I’m what you make me
و من آنچیزی خواهم بود که تو میسازی
You’ve only to take me
اگر فقط تو مرا دریابی
And in your arms I will stay-ay-ay
و در کنارت خواهم ماند
I’ll be a fool or a wise man
دیوانه ای خواهم بود یا مردی عاقل
My darling you hold the key
عزیزم عنان من به دست توست
Yes, anyway you want me
آری هر آنگونه که تو بخواهی
Well, that’s how I will be
همانگونه خواهم بود
I will be.
خواهم بود

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

anyway-you-want-me

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1347
Scroll to top