شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » And I Love You So-ترجمه

And I Love You So-ترجمه

And I Love You So

And-I-Love-You-So

And I love you so,
و من بسیار دوستت می دارم
The people ask me how,
مردم میپرسند چگونه
How I’ve lived till now
چگونه تا کنون زنده مانده ام
I tell them I don’t know
ومن پاسخشان میدهم که نمیدانم
I guess they understand
به گمانم آنان می دانند
How lonely life has been
که زندگیم با چه تنهایی سپری شده
But life began again
اما زندگی دوباره آغاز شد
The day you took my hand
آن روز که تو دستم را گرفتی
And yes I know how lonely life can be
آری اکنون میدانم که زندگی تا چه حد تنها میتواند بود
Shadows follow me
سایه ها تعقیبم میکنند
The night won’t set me free
و شب رهایم نمیکند
But I don’t let the evening get me down
ولی دیگر اجازه نمیدهم که شامگاه مغلوبم کند
Now that you’re around me
اکنون که تو در کنار منی
And you love me too
و تو نیز دوستم داری
Your thoughts are just for me
و اندیشه هایت همه از برای من است
You set my spirit free
تو روح مرا رهایی میبخشی
I’m happy that you do
ومن شادم که چنین میکنی
The book of life is brief
کتاب زندگی بس کوتاه است
Once the page is read
و هر زمان صفحه ای از آن خوانده میشود
All but love is dead
همه چیز جز عشق میمیرد
This is my ****belief****
این باور من است

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

and-i-love-you-so

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1347
Scroll to top