شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » ترجمه ترانه ها » Always On My Mind -ترجمه

Always On My Mind -ترجمه

Always On My Mind

همیشه در خاطر من


always-on-my-mind
Maybe I didn’t treat you
شاید آنگونه با تو رفتار نکرده ام
Quite as good as I should have
آنگونه نیک که باید رفتار میکردم
Maybe I didn’t love you
شاید آنگونه دوستت نداشتم
Quite as often as I could have
آنگونه که اغلب میتوانستم دوستت داشته باشم
Little things I should have said and done
چیزهایی شاید گفته و کارهایی شاید کرده باشم
I just never took the time
من هرگز قدر زمان را ندانستم
You were always on my mind
(You were always on my mind)
You were always on my mind
(اما بدان که) همیشه در خاطر من بودی
Maybe I didn’t hold you
شاید تو را در بر نگرفتم
All those lonely, lonely times
در همه آن لحظات تنهایی
And I guess I never told you
و شاید هر گز نگفتم
I’m so happy that you’re mine
که چقدر خرسندم از اینکه از آن منی
If I made you feel second best
اگر سبب شدم که احساس کنی دومین من هستی
Girl I’m so sorry I was blind
متاسفم دختر من کور بودم
You were always on my mind
(You were always on my mind)
You were always on my mind
(اما بدان که) همیشه در خاطر من بودی
Tell me,
به من بگو
Tell me that your sweet love hasn’t died
به من بگو که عشق شیرین تو هنوز نمرده است
Give me,
به من بده
Give me one more chance to keep you satisfied, satisfied
به من فرصت دیگری بده تا موجب رضایتت شوم , رضایت
Little things I should have said and done
چیزهایی شاید گفته و کارهایی شاید کرده باشم
I just never took the time
من هرگز قدر زمان را ندانستم
You were always on my mind
(You were always on my mind)
You were always on my mind
You were always on my mind
همیشه در خاطر من بودی
Maybe I didn’t treat you
شاید آنگونه با تو رفتار نکرده ام
Quite as good as I should have
آنگونه نیک که باید رفتار میکردم
Maybe I didn’t love you
شاید آنگونه دوستت نداشتم
Quite as often as I could have
آنگونه که اغلب میتوانستم دوستت داشته باشم
Maybe I didn’t hold you
شاید تو را در بر نگرفتم
All those lonely, lonely times
در همه آن لحظات تنهایی
And I guess I never told you
و شاید هر گز نگفتم
I’m so happy that you’re mine
که چقدر خرسندم از اینکه از آن منی
Maybe I didn’t love you
شاید آنگونه دوستت نداشتم
Quite as often as I could have
آنگونه که اغلب میتوانستم دوستت داشته باشم

 

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

کلیک برای صفحه توضیحات و دانلود این ترانه

always-on-my-mind

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1283
Scroll to top