شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » T » The Wonder Of You

The Wonder Of You

The Wonder Of You

The Wonder Of You

 

When no-one else can understand me

اکنون که هیچ کس دیگر درکم نمیکند

When everything I do is wrong

اکنون که هر آنچه میکنم نا فرجام است

You give me hope and consolation

تویی که به من امید و تسلا می بخشی

You give me strength to carry on

تویی که قدرت ادامه دادنم میدهی

And you’re always there to lend a hand

و تو همیشه آنجایی برای ارائه دست یاری

In everything I do

در هر آنچه که انجام می دهم

That’s the wonder

این است اعجاز

The wonder of you

اعجاز تو

And when you smile the world is brighter

و آنگاه که لبخند میزنی جهان درخشانتر است

You touch my hand and I’m a king

دستم را لمس کردی و من پادشاه شدم

Your kiss to me is worth a fortune

نوازش تو برای من خوشبختی با ارزشی ست

Your love for me is everything

عشق تو برایم همه چیز است

I’ll guess I’ll never know the reason why

گویی هرگز نخواهم فهمید چرا

You love me like you do

چنین دوستم می داری

That’s the wonder

این است اعجاز

The wonder of you

اعجاز تو

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Mann Curtis – Pierre Delanoe – Gilbert Becaud

تاریخ ضبط: 1970/02/18

این ترانه در تاریخ 18 فوریه 1970 ضبط گردید و در آلبوم  On Stage   منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای ↓

On-Stage

The-Other-Sides-–-Elvis-Worldwide-Gold-Award-Hits-Vol.-2

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top