شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "You Don’t Have To Say You Love Me"

You Don’t Have To Say You Love Me

You Don't Have To Say You Love Me When I said I needed you وقتی که گفتم به تو نیاز دارم You said you would always stay گفتی که تا ابد در کنارم خواهی ماند It wasn't me who changed, but you این من نیستم که عوض شده ام بلکه تو (هستی) And now you've gone away و اکنون مرا ترک کرده ای Don't you know that now you're gone آیا نمی دانی که اکنون رفته ای And I'm left here on my own و من اینجا تنها و بیکس رها شده ام Now ...

Read more
Scroll to top