شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Welcome To My World"

Welcome To My World

Welcome To My World   Welcome to my world به دنیای من خوش آمدی won't you come on in? آیا میخواهی واردش شوی؟ Miracles I guess گویی معجزه still happen now and then هنوز کم و بیش اتفاق می افتد Step into my heart بر قلبم قدم بگذار leave your cares behind دلوا پسیهایت را در قفا رها کن Welcome to my world به دنیای من خوش آمدی built with you in mind که از حضورت در ذهنم ساخته شده Knock and the door shall be op ...

Read more
Scroll to top