شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Three Corn Patches"

Three Corn Patches

Three Corn Patches I said three corn patches about four cotton fields away I said three corn patches about four cotton fields away Lives the prettiest girl in the whole darn U.S.A. I said A She's got big brown eyes and long black wavy hair, Mmm She's got big brown eyes and long black wavy hair She's so beautiful, people it don't seem fair Well I've been to Chicago, been to New Orleans Yes, I've been to Chic ...

Read more

گاه شمار 21 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 21 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی: 1955 الویس در سیلور مون کلوب، نیوپورت، آرکانزاس برنامه اجرا کرد. 1960 الویس به اولین درجه کمربند سیاه خود در کاراته نائل شد. 1970 الویس پس از اقامت در لس آنجلس وارد ممفیس شد. 1973 الویس در نیمه های شب به استودیو استکس آمد و نوازندگان از ظاهر وی شوکه شدند. برای بسیاری از آنها این اولین باری بود که الویس را در حال نامساعدی می دیدند. جلسه در ساعت 3 بامداد به پایان رسید. ...

Read more
Scroll to top