شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "She Thinks I Still Care"

She Thinks I Still Care

She Thinks I Still Care Just because I asked a friend about her زیرا که فقط از دوستی جویای حالش  شدم Just because I spoke her name somewhere و یا  جایی  از او نام بردم Just because I rang her number by mistake today و یا فقط چون امروز به اشتباه شماره تلفنش را گرفتم She thinks I still care او فکر می کند هنوز بدو  می اندیشم Just because I haunt the same old places زیرا هنوز در همان جاهایی پرسه می زنم که نقش ی ...

Read more
Scroll to top