شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Miracle Of The Rosary"

Miracle Of The Rosary

Miracle Of The Rosary   Oh blessed Mother we pray to Thee آه مادر مقدس دست دعا به سویت بر می داریم Thanks for the miracle of your rosary از معجزه گلستانت سپاسگذاریم Only you can hold back فقط تو می توانی باز گردانی Your holy Son's hand دست مقدس پسرت را Long enough for the whole world to understand زمان به حد کافی طولانی بوده است که دنیا بفهمد Hail, Mary full of grace سلام بر تو ای مریم باوقار The Lord ...

Read more
Scroll to top