شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Just Because"

Just Because

Just Because   Well, well, well, خوب خوب خوب Just because you think you're so pretty, درست به این دلیل که تو فکر میکنی خیلی زیبا هستی And just because your momma thinks you're hot, و درست به این دلیل که مادرت فکر میکند تو خیلی جذابی Well, just because you think you've got something خوب درست به این دلیل که تو فکر میکنی چیزهایی را بدست آورده ای That nobody else has got, که دیگران ندارند You've caused me ...

Read more
Scroll to top