شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Is It So Strange"

Is It So Strange

Is It So Strange   Oh, if you tell a lie آه اگر دروغ بگویی You know, that I'll forgive you می دانی که تو را خواهم بخشید Though you say our love is just a game اگرچه عشقمان را فقط یک بازی میپنداری And when you hear my name و هرگاه که نامم را می شنوی You'll say I'm from a strange world خواهی گفت که من از دنیایی عجیب هستم But is it so strange, to be in love with you? اما آیا این خیلی عجیب است که من عاشقت ...

Read more
Scroll to top