شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I’m So Lonesome I Could Cry"

I’m So Lonesome I Could Cry

I'm So Lonesome I Could Cry Hear that lonesome winter bird به صدای آن پرنده تنهای زمستانی گوش فرا بده He sounds too blue to fly آنقدر غمگین است که پرواز نمیتواند کرد The midnight train is whining low و قطار نیمه شب به آرامی ناله میکند I'm so lonesome I could cry چنان تنهایم که باید بگریم Did you ever see a robin weep هر گز سینه سرخی را در حال گریستن دیده ای؟ When leaves began to die آنگاه که برگها رو به پژم ...

Read more
Scroll to top