شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I Miss You"

I Miss You

I Miss You Still I recall all the good times together هنوز لحظات خوشی را که با هم گذراندیم به خاطر می آورم The love we shared, the fun and the laughter عشق قسمت شده بین ما , خوشیها و خنده ها How I wish you could feel what my heart says tonight dear آه چه مشتاقم که می توانستی احساس کنی آنچه را که قلبم امشب میکوید I miss you and I wish you were here دلتنگ توام و ای کاش در کنارم بودی Dreams that I had they lay ...

Read more
Scroll to top