شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I Love You Because"

I Love You Because

I Love You Because I love you because you understand dear دوستت دارم زیرا تو درک میکنی عزیزم Ev'ry single thing I try to do هر کار کوچکی که سعی در انجام آن دارم You're always there to lend a helping hand, dear تو همیشه برای دادن دست کمک اینجایی عزیزم I love you most of all because you're you و دوستت دارم بیشتر از همه بخاطر اینکه تو تویی No matter what the world may say about me مهم نیست که دیگران راجع به من ...

Read more
Scroll to top