شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "I Got Lucky"

I Got Lucky

I Got Lucky   Never found a four leaf clover to bring good luck to me هیچوقت یه شبدر چهار برگ پیدا نکردم که برام خوشانسی بیاره No rabbit's foot no lucky star no magic wishing tree نه پای خرگوشی، نه ستاره برای خوش شانسی، نه درخت آرزوی جادویی But I got lucky, yes I got lucky اما من خوشانس بودم، آره خوشانس بودم When I found you, oh yeah! وقتی تورو پیدا کردم، اوه آره Got no rainbow around my shoulder, no h ...

Read more
Scroll to top