شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "Heartbreak Hotel"

Heartbreak Hotel

Heartbreak Hotel Well since my baby left me از وقتی که معشوقم مرا ترک کرده Well I've found a new place to dwell مکان جدیدی برای اقامت یافته ام Well it's down at the end of Lonely Street که در انتهای خیابان تنهایی That's Heartbreak Hotel where I'll be ودر هتل دلشکستگی قرار دارد I'll be just so lonely baby, دقیقا من بسیار تنها خواهم بود عزیزم Well I'm so lonely, بله من بسیار تنها هستم I'll be so lonely I coul ...

Read more
Scroll to top