شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "گریس لند"

گاه شمار 12 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 12 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی: 1954 الویس و اسکاتی توافق کردند که اسکاتی بعنوان مدیر الویس و نماینده رزرو کردن و تمام درآمدها خواهد بود که به سه قسمت تقسیم می شود: 50 درصد به الویس، 25 درصد به هر کدام اسکاتی و بیل. این سند توسط الویس و پدر و مادرش به امضا رسید. 1956 الویس و June همراه با عمه جنی و مادر June برای ماهیگیری در اعماق دریا رفتند. 1962 الویس با قرار دادن گریس لند به عنوان وثیقه مبلغ 134 ...

Read more
Scroll to top