شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "کتابهای الویس پریسلی"

معرفی کتاب : الویس و گلادیس

Elvis and Gladys الویس و گلادیس نویسنده : Elaine Dundy بررسی کتاب ؛ "الویس و گلادیس" این کتاب یکی از موثق ترین و تحسین انگیزترین کتابها در مورد اوایل زندگی الویس است.این کتاب برای اولین بار به بازسازی نقش فوق العاده گلادیس ،مادر الویس در سالهای رشد او میپردازد و پرده از حقایقی بر میدارد که توسط سایر نویسندگان بیوگرافی نادیده گرفته شده بود.عشق و محبتی که بین مادر و فرزند حاکم بود ،ریشه سرخپوستی (چروکی)خانواد ...

Read more
Scroll to top