شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "پزشک شخصی الویس پریسلی"

دکتر شخصی الویس

Dr. George Nichopoulos دکترجرج نیکوپولوس معروف به دکتر نیک ، برای مدت زیادی پزشک اختصاصی وخانوادگی الویس تا زمان فوتش بود.دکتر و همسرش ادنا مقدار زیادی وجه مالی به الویس بدهکار بودند . مبلغی حدود (300,000 $) اما هرگزازآنهانخواست که قرض خود را بپردازند.اما عده ای معتقدند که این پزشک چون از عهده پرداخت قرض خود بر نمی آمد قصد داشته الویس را به قتل برساند .این پزشک نسخه های بسیار سنگینی برای بیماریهای مختلف الو ...

Read more
Scroll to top