شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "پریسیلا بیولیو"

زندگینامه الویس پریسلی قسمت چهارم

( سالهای 1958 تا 1960) خدمت در ارتش در تاریخ 20 دسامبر 1957 الویس به خدمت سربازی فرا خوانده شد و در روز دوشنبه 24 مارس 1958 تحت شماره53310761 شروع به خدمت سر بازی کرد . که از این روز در کتاب لغتنامه الویس به عنوان دوشنبه سیاه نام برده شده است . الویس برای خدمت سربازی به آلمان رفت و این باعث تعجب مردم شد . زیرا الویس دارای چنان موقعیتی بود که حتی میتوانست خود رااز خدمت سربازی در خود آمریکا هم معاف کند . حال ...

Read more
Scroll to top