شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "پرستار الویس"

خاطرات من از الویس به عنوان پرستار شخصی و دوست او

  Memories with Elvis as his private nurse and friend خاطرات من از الویس به عنوان پرستار شخصی و دوست او نویسنده: letetia Henley Kirk      بعد از سی و هشت سال سکوت،لتشیا هنلی کرک ( letetia Henley Kirk ) در مورد خاطراتش با الویس سخن می گوید. نام کتابی که او منتشر کرده است "خاطرات من از الویس به عنوان پرستار شخصی و دوست او " می باشد. Memories with Elvis as his private nurse and friend او همراه ش ...

Read more
Scroll to top