شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "نیویورک"

گاه شمار 19 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 19 ژوئیه در زندگی الویس پریسلی: 1962 الویس یک بار دیگر در نمایشگاه بود و بنابراین سه یا چهار شب در هفته برای تمام مدتی که او در خانه بود را در آنجا گذراند. 1975 الویس در ساعتهای 2:30 بعد از ظهر و 8:30 شب در سالن بزرگ یادبود سربازان شهرستان ناسائو ، یونیوندایل، نیویورک برنامه اجرا کرد.   عکسهای مربوط به این روز:   [caption id="attachment_1479" align="aligncenter" width="500"] الویس در اجرا ...

Read more
Scroll to top