شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "مرکز مدنی فون براون"

گاه شمار 6 سپتامبر در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 6 سپتامبر در زندگی الویس پریسلی: 1955 گروه در همان لحظه به سمت ممفیس برگشت و 80 مایل به طرف بونو برای اجرا در دبیرستان بدنسازی، بونو، آرکانزاس حرکت کرد. حضور جمعیت آنقدر زیاد بود که کف سالن در وسط شو فرو ریخت. خوشبختانه هیچ آسیب ندید. الویس نیز برای خودش یک کادیلاک الدورادو جدید مدل 1954خرید که جیمی دی و دیگران نشان داد. 1957 در ظهر الویس باری دیگر به رادیو ریکوردرز رفت، که در آنجا او بر روی آهنگها ...

Read more
Scroll to top