شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "لغو کنسرت"

گاه شمار 26 آگوست در زندگی الویس پریسلی

گاه شمار 26 آگوست در زندگی الویس پریسلی: 1955 الویس در بیس بال پارک، گونزالس ، تگزاس برنامه اجرا کرد 1967 الویس و پریسیلا در ساعت 8:20 صبح به خانه در شهر ممفیس رسیدند. 1969 همانطور که شو درحال ضبط توسط RCA بود، الویس نمی توانست جلوی خنده اش را در طول اجرای ترانه Are You Lonesome Tonight را بگیرد. 1970 هشداری دریافت شد مبنی بر اینکه الویس جایی در طول شب ربوده خواهد شد و بنابراین تدابیرامنیتی بیشتری به هتل اض ...

Read more
Scroll to top