شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "دیکسی لاک"

الویس و دیکسی لاک

  توجه الویس به کلیسای Assembly of God ,کلیسایی که دیکسی لاک پیرو آن بود ،جلب شده بود.این علاقه از انجا ناشی می شد که الویس عاشق موسیقی گاسپل و گروه چهار نفره برادران بلک وود بود که در آنجا آواز می خواندند.در 24 ژانویه 1954 ،دیکسی که در آن زمان چهارده سال داشت ،در طی یک مراسم کلیسایی الویس را دید و به طرف او جذب شد. و به طوری که او بشنود ،با دوستش قرار گذاشت که شنبه شب به اسکیت سواری بروند. دیکسی در ای ...

Read more
Scroll to top