شما اينجا هستيد: Home » Posts tagged "تام پارکر"

تام پارکر

کلنل تام پارکر مدیر تبلیغاتی الویس پریسلی بود. تام پارکر متولد 1909 و درگذشته به سال 1992 یک مدیر استعداد یابی بود که در هلند متولد شده و به آمریکا آمده بود. تام پارکر تا مدتها خود را زاده ایالت متخده آمریکا معرفی کرده بود تا اینکه سرانجام رازش بر ملا شد . او بیشترین شهرت خود را مدیون کار کردن با الویس پریسلی به عنوان مدیر تبلیغاتی اوست. در سال 1955 تام پارکر با خواننده جوانی به نام الویس پریسلی آشنا شد و س ...

Read more
Scroll to top