شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » Teddy Bear

Teddy Bear

Teddy Bear

نام ترانه ای محبوب با صدای الویس پریسلی ست. این ترانه نخستین بار در دومین فیلم او به نام loving you  در سال 1957 استفاده شد.. نویسنده و آهنگساز آن کال من و برنی لو هستند.

این ترانه مقام نخست را در جدول بهترین ترانه های آمریکا به دست آورد و به مدت هفت هفته بهترین ترانه ی آمریکا باقی ماند. این سومین ترانه الویس بود که به چنین مقامی دست پیدا میکرد. این ترانه همچنین وارد جدول پرفروشترین ترانه های ریتم اند بلوز وارد شد. علاوه بر اینها این ترانه مقام اول در بهترینهای کانتری را نیز بدست آورد.

Teddy-Bear

A-baby let me be, your lovin’ Teddy Bear
عزیزم بگذار که من خرس عروسکی دوست داشتنی تو باشم
Put a chain around my neck, and lead me anywhere
زنجیری در گردنم بینداز و هرکجا که میروی مرا هم با خود ببر
Oh let me be Oh let him be
Your teddy bear
آه بگذار که من خرس عروسکی تو باشم
* I don’t wanna be a tiger
من نمیخواهم پلنگ تو باشم
‘Cause tigers play it too rough
چون پلنگها رفتار خشنی دارند
I don’t wanna be your lion
من نمیتوانم شیر تو باشم
‘Cause lions ain’t the kind you love enough
زیرا شیرها آنطور نیستند که بتوانی به اندازه کافی آنها را دوست بداری
I just wanna be, your Teddy Bear
من فقط میخواهم خرس عروسکی تو باشم
Put a chain around my neck and lead me anywhere
زنجیری در گردنم بینداز و هرکجا که میروی مرا هم با خود ببر
Oh let me be (Oh let him be)
Your teddy bear
آه بگذار که من خرس عروسکی تو باشم
Baby let me be, around you ev’ry night
عزیزم اجازه بده که شبها کنار تو باشم
Run your fingers through my hair
And cuddle me real tight
انگشتانت را در موهایم فرو و نوازشم کن
Oh let me be (Oh let him be) your teddy bear
آه بگذار که من خرس عروسکی تو باشم

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top