شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » داستان ترانه » Don’t

Don’t

Don’t

ترانه ایست از الویس پریسلی ، منتشر شده در سال 1958. این ترانه بوسیله دو ترانه نویس معروف جری لیبل و مایک استولر نوشته شده و یازدهمین ترانه الویس است که مقام اول را در بهترینهای موسیقی آمریکا کسب کرده است.

این ترانه همچنین در چارت جدول موسیقی ریتم اند بلوز به مقام چهارم رسیده است.

 dont

“Don’t, -don’t- don’t” -don’t-, that’s what you say
مکن ، مکن ، این چیزیست که میگویی
Each time that I hold you this way -oo-oo-oo
هر بار که اینگونه تورا در آغوش میگیرم
When I feel like this
وقتی احساسی مثل این دارم
And I want to kiss you
و میخواهم ببوسمت
Baby Don’t say don’t -don’t, don’t
عزیزم نگو که مکن
Don’t, -don’t- don’t -don’t-, leave my embrace
مکن ، مکن ، آغوشم را ترک مکن
For here in my arms is your place -oo-oo-oo-
زیرا اینجا در آغوش من جای توست
When the night grows cold
وقتی شب رو به سردی میرود
And I want to hold you
و من میخوام در آغوشت بگیرم
Baby Don’t say don’t -don’t, don’t don’t, don’t
عزیزم نگو که مکن
If you think that this is just a game
اگر فکر میکنی این فقط یک بازی ست
I’m playing
من بازی میکنم
If you think that I don’t mean every word I’m saying
اگر احساس میکنی از هر واژه ای که میگویم هدفی ندارم
Don’t, -don’t- don’t -don’t-, don’t feel that way
مکن ، مکن ، این احساس را مکن
I’m your love and yours I will stay -oo-oo-oo
من عشق تو هستم و عشق تو خواهم ماند
This you can believe
این را باور کن
I will never leave you
که هر گز ترکت نخواهم کرد
Heaven knows I won’t -won’t
خدا گواه است که چنین نخواهم کرد
Baby don’t say don’t -don’t, please don’t
عزیزم نگو که مکن (مکن ، لطفا مکن)

بشنوید:

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top