شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » Something

Something

Something

Something

Something in the way she moves

چيزي در حرکات او هست که

Attracts me like no other lover

مرا جذب ميکند ، اما نه مانند ساير عشاق

Something in the way she moves me

چيزي است که مرا ترقيب ميکند

I don’t want to leave her now

نميخواهم ترکش کنم ، اکنون

You know I believe and how

ميداني که من چگونه باورت دارم

Somewhere in her smile she knows

جايي با لبخندش دانست

All I gotta do is think of her

که تمام کارم ، فکر کردن به اوست

Something in her style that shows me

چيزي در وجود او هست که به من ثابت کرد

I don’t want to leave her now

نميخواهم ترکش کنم ، اکنون

You know I believe and how

ميداني که من چگونه باورت دارم
***
You’re asking me will our love grow

تو از من ميپرسي که آيا عشقمان شکوفا خواهد شد؟

I don’t know, I don’t know

نميدانم، نميدانم

You stick around and it may show…

تو درنگ ميکني و اين ممکن است نشان دهد که…

I don’t know, I don’t know

نميدانم ، نميدانم

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

بشنوید و دانلود کنید  ↓

دانلود

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز:  George Harrison

تاریخ ضبط: 1973/01/12

این ترانه  در تاریخ 12 ژانویه 1973 به صورت لایو در کنسرت هاوایی ضبط و در آلبومی به نامAloha from Hawaii Via Satellite منتشر شد.

منتشر شده در آلبومهای  ↓

aloha-from-hawaii-via-satellite

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top