شما اينجا هستيد: Home » موسیقی » S » She Wears My Ring

She Wears My Ring

She-Wears-My-Ring

She Wears My Ring

 

She wears my ring to show the world that she belongs to me
او حلقه مرا در دست دارد که به عالم نشان دهد که از آن من است
She wears my ring to show the world she’s mine eternally
او حلقه مرا در دست دارد که به عالم نشان دهد که تا ابد از آن من است
With loving care I placed it on her finger
با ظرافتی عاشقانه آن را زینت انگشتش کردم
To show my love for all the world to see
که عشق خود را به تمام عالم بشناسانم

* This tiny ring is a token of tender emotion
این حلقه کوچک نشانی از یک احساس لطیف است
An endless pool of love that’s as deep as the ocean
دریاچه بی پایانی از عشق به عمق اقیانوس
She swears to wear it with eternal devotion
او سوگند یاد میکند با صمیمیتی جاودانه آن را در دست داشته باشد
That’s why I sing, because she wears my ring
از این روست که نغمه خوانم چرا که حلقه من در دست اوست

She swears to wear it with eternal devotion
او سوگند یاد میکند با صمیمیتی جاودانه آن را در دست داشته باشد
That’s why I sing, because she wears my ring
از این روست که نغمه خوانم چرا که حلقه من در دست اوست

That’s why I sing, because she wears my ring
از این روست که نغمه خوانم چرا که حلقه من در دست اوست

.

برای دسترسی به صفحه ترجمه ترانه ها اینجا کلیک کنید

 

بشنوید و دانلود کنید  ↓

_________________________________

اطلاعات:

شاعر و آهنگساز: Boudleaux & Felice Bryant

تاریخ ضبط: 1973/12/16

این ترانه در تاریخ 16 دسامبر 1973 ضبط و در آلبوم Good Times  منتشر شد.

منتشر شده در آلبوم  ↓

 

About The Author

"JilVis"

Number of Entries : 1216
Scroll to top